بسم الله

پیامبر فرموده اند :" بدا به حال بچه های دوره ی آخر الزمان ، از دست پدر و مادرهایشان.چرا که پدر و مادرهایشان به فکر دنیای شان هستند اما به فکر آخرتشان نه!" در ادامه فرمودند : "من از ایشان بری هستم و ایشان هم از من بری هستند".

و من نمی خواهم از پیامبرم دور باشم.پس این پنجره را نیز می گشایم تا با تو ، تویی که مانند من دغدغه ی کودکانت را داری ، چه به دنیا آمده باشند و چه آنکه در عالم ذر در انتظار ،هم داستان باشم.داستان ما از سر دل نگرانی ست اما دل نگرانی ِ شیرین.

 

پس امید که هم راه و هم سفرم باشی.

یاعلی.ع.

/ 1 نظر / 32 بازدید
حورا

خدا کند که ما از آن هایش نباشیم.