آرزو...

کی می شود

بیاید آن روز

که بچه های من هم

با اشک

برایت بخوانند :

"بأبی أنتَ و أُمی"

و

أُمی....

/ 2 نظر / 5 بازدید
زینب سادات

ان شاالله ببینی اون روز و ببینم اون روز رو

سمیرا

[لبخند]