کنارم نیسیتی و من....

 سه شب گذشته رو خواب درست و حسابی نداشتم

تا صبح هذیان و از خواب پریدن های با دلهره داشتم

فکر می کردم چرا باید من اینطور شده باشم ؟

یادم افتاد از سه شب پیش تو رفتی سفر عزیزم !

زیارتت قبول و دلت شاد

برای افزونی توکل مادرت دعا کن...

 

اصل نوشت ؛ خاضعانه و خالصانه دست بوس مادران رزمنده های جنگ بوده و هستم !

/ 3 نظر / 32 بازدید
آیدین

فدای دل شما و قلبت هم پر از توکل